Bài PR

Truyền đi những thông điệp thú vị và những hoạt động thay đổi cuộc chơi về thương hiệu bạn

3,000,000

Category

Content

Brand

Era Content

  • Bài PR được đăng trên các báo phù hợp với ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, ở nơi có tệp khách hàng mục tiêu của bạn, nhằm giúp người dùng đến gần hơn với giải pháp tuyệt vời của bạn
  • Bài PR viết trực tiếp về một hoạt động, tường thuật một event, trao gửi những giải pháp
  • Nâng cấp hình ảnh thương hiệu trên phương tiện truyền thông thông qua ngôn từ và hình ảnh

Mô tả chi tiết

Quy cách

- Số từ: Tương ứng với giới hạn của từng hạng mục cụ thể book trên báo cụ thể - Dùng đúng brand voice của thương hiệu - Characteristics, lấy từ nguồn free stock, chèn logo thương hiệu miễn phí - Hỗ trợ thiết kế hình ảnh

Quyền lợi

- Bạn được feedback và yêu cầu chỉnh sửa 3 lần - Cam kết nội dung đạt đủ điều kiện đăng trên hạng mục đã book

Hỗ trợ đặc biệt

- Tư vấn, lên ý tưởng về format, angel, ... phù hợp với thời điểm book và mục tiêu của thương hiệu - Tư vấn hạng mục và kênh phù hợp - Tư vấn sâu hơn về việc phối hợp các công cụ khác có thể đẩy xung quanh PR

Timeline

- 05 ngày làm việc

Lợi ích khi dùng sản phẩm này

Quảng bá thương hiệu

Nâng cấp hình ảnh thương hiệu trên phương tiện truyền thông thông qua ngôn từ và hình ảnh

Trọn quyền sở hữu

Sau khi hoàn thành dự án, chúng tôi bàn giao toàn bộ file bài viết gốc. Bạn có toàn quyền sở hữu thành phẩm cuối cùng

Hỗ trợ tư vấn

- Tư vấn, lên ý tưởng về format, angel, - Tư vấn hạng mục và kênh phù hợp - Tư vấn sâu hơn về việc phối hợp các công cụ khác có thể đẩy xung quanh PR

Bắt đầu

01

Trao đổi & gửi thông tin

02

Nhận ý tưởng & outline

03

Viết bài

04

Nhận bản nháp & feedback

05

Nhận bài PR hoàn chỉnh

icon-close