Dịch thuật Việt – Anh

Cái khó nhất của dịch thuật là văn bản đích phải truyền tải được đúng tinh thần và thông điệp của văn bản gốc. Hãy để chúng tôi giúp bạn gói gém tất cả trong bản dịch và truyền tải trọn vẹn đến người đọc

250,000

Category

Content

Brand

Era Content

  • Cái khó nhất của dịch thuật là văn bản đích phải truyền tải được đúng tinh thần và thông điệp của văn bản gốc
  • Hãy để chúng tôi giúp bạn gói gém tất cả trong bản dịch và truyền tải trọn vẹn đến người đọc

Mô tả chi tiết

Quy cách

- Văn bản gốc tiếng Việt: 500 từ - Dịch thuật tự nhiên, văn phong linh hoạt phù hợp với đối tượng độc giả - Không bao gồm thiết kế hình ảnh

Timeline

- 03 ngày làm việc

Quyền lợi

- Bạn được feedback và yêu cầu chỉnh sửa 3 lần

Lợi ích khi dùng sản phẩm này

Giữ trọn vẹn thông điệp

Giữ nguyên nghĩa của văn bản gốc, ngôn ngữ tự nhiên, mượt mà và dễ hiểu

Trọn quyền sở hữu

Sau khi hoàn thành dự án, chúng tôi bàn giao toàn bộ file bài viết gốc. Bạn có toàn quyền sở hữu thành phẩm cuối cùng

Bắt đầu

01

Tiếp nhận văn bản gốc và yêu cầu của khách hàng

02

Nghiên cứu văn bản, lĩnh vực và người đọc

03

Tiến hành dịch

04

Biên tập bài dịch

05

Feedback

06

Bàn giao bài dịch hoàn chỉnh

icon-close