Khóa học sáng tạo 401

Giúp bạn khiến ý tưởng của mình trở nên "rất gì và này nọ" trong môi trường "idea như muối bỏ biển" của đời sống Agency?

1,990,000
-33.44%
2,990,000

Category

Khóa học

Brand

Telos

Muốn “tạo nét” với sếp, muốn chiếm spotlight bằng những idea sáng tạo; nhưng mà sáng tạo không được, tối tạo cũng không ra… làm sao đây??

Có idea ngon ngon rồi, mà khi lên ý tưởng cho chiến dịch truyền thông thì cứ kẹt số, cái này cấn, cái kia không ổn… chưa kịp trình client là đã bị sếp chém bay đầu!

Ý tưởng dùng đúng hay sai thì fail vẫn là khi sai người – sai thời điểm

Phòng chế tác ý tưởng với Lưu giáo sư đã ở đây, cùng bạn thí nghiệm để tạo ra những công thức sáng tạo điên rồ nhất!!

icon-close