72 tính năng cần có của một website TMĐT

Website

Nếu bạn đang dự tính thiết kế 1 website thương mại điện tử, đừng bỏ lỡ checklist này nhé.

Tất cả vì 1 mục tiêu: website vừa đẹp về giao diện vừa tiện về tính năng!

Bạn không cần có hết 72 tính năng này, chỉ cần chọn những cái phù hợp với lĩnh vực và mục đích của bạn.

Tài liệu được Letweb cung cấp cho Marketing Planner.