Thông tin thanh toán chung

Thông tin thanh toán chung

Momo: 0907772365
CTK: Bùi Nguyễn Quốc Toàn

Ngân hàng: VietcomBank – Chi nhánh Gia Định
CTK: Kiều Hải Yến
STK: 0881000445139